CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

QUY TRÌNH SỬ DỤNG

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website của chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website tamlocphatgroup.vn sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi chọn gói đầu tư
- Giải đáp thắc mắc khách hàng
- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Tâm Lộc Phát

Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến chúng tôi thông qua website tamlocphatgroup.vn, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Tâm Lộc Phát không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, ...
Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Khách hàng đồng ý rằng: Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

- Ban Quản Trị
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng (nếu có)
- Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng.
- CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN T M LỘC PHÁT
- Giấy phép ĐKKD số 0108801118
- Email: tamlocphat6688@gmail.com - Tel: 0963284080
- Trụ sở: Số 27 - V5A Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của tamlocphatgroup.vn , đến địa chỉ công ty hoặc qua email: tamlocphat6688@gmail.com

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.
Thông tin liên hệ
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: tamlocphat6688@gmail.com - Tel: 093 187 3700Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.
Thông tin liên hệ
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: tamlocphat6688@gmail.com - Tel: 093 187 3700

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Chấp hành các điều khoản sử dụng

- Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Tâm Lộc Phát.
- Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của công ty, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.
- Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Tâm Lộc Phát hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng ngay lập tức.

2. Truy cập

- Tâm Lộc Phát bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Tâm Lộc Phát cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của công ty mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của công ty, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.
- Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Tâm Lộc Phát là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Tâm Lộc Phát thông qua Website của công ty được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty .
- Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
- Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Tâm Lộc Phát. Bạn đồng ý thông báo cho Tâm Lộc Phát ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn. Tâm Lộc Phát có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Tâm Lộc Phát, bất cứ lúc nào theo quyết định của Tâm Lộc Phát mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

- Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của công ty cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
- Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website của Tâm Lộc Phát ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Tâm Lộc Phát.

4. Thương hiệu

- Bạn không được sử dụng thương hiệu của Tâm Lộc Phát mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của công ty. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên web không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Tâm Lộc Phát cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Tâm Lộc Phát cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

- Các dịch vụ của công ty có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của công ty.
- Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Tâm Lộc Phát sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Tâm Lộc Phát, bạn cấp cho Tâm Lộc Phát quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
- Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Tâm Lộc Phát. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Tâm Lộc Phát không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

- Tâm Lộc Phát có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của công ty, thực hiện các sửa đổi mà công ty cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên, tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ công ty cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
- Tâm Lộc Phát không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Tâm Lộc Phát, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung

- Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.
- Theo đó, Tâm Lộc Phát không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Tâm Lộc Phát.

9. Vi phạm bản quyền

- Tâm Lộc Phát coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Tâm Lộc Phát vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Tâm Lộc Phát bằng cách gửi thông báo cho Tâm Lộc Phát qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

- Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Tâm Lộc Phát được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Tâm Lộc Phát có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Tâm Lộc Phát không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
- Thông tin được cung cấp trên Tâm Lộc Phát cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Tâm Lộc Phát và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Tâm Lộc Phát.

11. Từ chối các bảo đảm

- Bạn hiểu rằng Tâm Lộc Phát không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

- Trong bất cứ trường hợp nào, Tâm Lộc Phát sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Tâm Lộc Phát.

QUY TRÌNH SỬ DỤNG

Bước 1
Khách hàng tham khảo tất cả thông tin trên website.
Bước 2
Khách hàng để lại thông tin cá nhân. Chuyên viên của Tâm Lộc Phát sẽ liên hệ lại và tư vấn tất cả thông tin.
Bước 3
Khách hàng lựa chọn mức đầu tư phù hợp và để lại thông tin liên hệ tại Website của Tâm Lộc Phát. Chuyên viên của Tâm Lộc Phát sẽ kết nối khách hàng, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác, làm thủ tục pháp lý.
Bước 4
Hỗ trợ cho khách hàng
Khách hàng có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hợp đồng và điều khoản ký kết có thể liên hệ Tâm Lộc Phát qua:

Số điện thoại: 093 187 3700
Văn phòng đại diện miền Nam: 71 đường số 7 KDC Cityland Center Hills, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh